سروش صدر

جلسه هشتم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

مثال های بیشتری از متد ها Overloading ِDefault Parameter Parameter vs Argument معرفی اکستنشن متد نوشتن چند اکستنشن متد ساده تمرین : برای تبدیل استرینگ به عدد اکستنشن متد بنویسید …

سروش صدر

جلسه هفدهم (مجتمع فنی انقلاب)

در این جلسه مطالب مهمی گفته شد که نیاز به تمرین بیشتری دارد سازنده کلاس Constructor فراخوانی سازنده های یک کلاس افزودن پروژه Model افزودن پروژه Tools افزودن پروژه SampleData …

Soroush Sadr

جلسه هشتم (مجتمع فنی انقلاب)

تکمیل کردن پروژه مدل و شی گرایی افزودن موجودیت های جدید تلفن ایمیل افزودن پروژه داده های تستی خطای Circular Dependancy Generic Extension Method فلسفه متد Any … لینک دانلود