سروش صدر

جلسه هفدهم (مجتمع فنی انقلاب)

در این جلسه مطالب مهمی گفته شد که نیاز به تمرین بیشتری دارد سازنده کلاس Constructor فراخوانی سازنده های یک کلاس افزودن پروژه Model افزودن پروژه Tools افزودن پروژه SampleData …

MFT Foundation 23

جلسه نهم (مجتمع فنی انقلاب)

این جلسه به صورت آنلاین برگزار شد مواردی که در این جلسه تدریس شد افزودن مدل جدید مشتری محصول سفارش اقلام سفارش مشتری خاص مشتری خارجی مبحث ارث بری در …