سروش صدر

جلسه دوم (مجتمع فنی سیدخندان)

در این جلسه با دیتا تایپ های Complex و نحوه تعریف متغیر یا همان آبجکت از آنها آشنا شدیم. DateTime PersianCalendar Console.ReadLine تحویل گرفتن خروجی متد هایی که void نیستند …

سروش صدر

جلسه اول (مجتمع فنی سیدخندان)

در جلسه اول طبق معمول تمامی شروع دوره ها با مفاهیم اولیه برنامه نویسی آشنا شدیم انواع داده ای تعریف متغیر توضیحاتی در مورد تابع main … لینک دانلود