Soroush Sadr

جلسه دوم (مجتمع فنی انقلاب)

در جلسه دوم این دوره با مباحث بیشتری از #C آشنا شدیم گرفتن اطلاعات از کاربر متد ReadLine متد Parse کلاس Convert Enum دستورات تصمیم گیری if-else شرط خطی ?: …

Soroush Sadr

جلسه اول (مجتمع فنی انقلاب)

به دوره جدید برنامه نویسی با زبان سی شارپ خوش آمدید . این دسته بندی برای دوستان عزیزی میباشد که روزهای جمعه عصر در کلاس بنده شرکت میکنند . در …

جلسه هفتم (مجتمع فنی انقلاب)

شروع مبحث بسیار مهم شی گرایی در سی شارپ تعریف کلاس به ازای موجودیت ها تعریف Field های خصوصی تعریف Property های عمومی تعریف Property های فقط خواندنی تعریف متد …

جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

جلسه پایانی این دوره رو با مباحث زیر به پایان بردیم استفاده از interface در پروژه مدل استفاده از کلاس های abstract در پروژه مدل تعریف interface برای Repository پیاده …