جلسه دوم (C# Windows سیدخندان)

Soroush Sadr

در این جلسه یک پروژه با لایه های مختلف ایجاد کردیم و با استفاده از دانشی که از ترم قبل کسب شده بود مخصوصا شی گرایی قسمت های مختلف آن را پیاده سازی کردیم

  • پروژه SadrTools
  • نوشتن Extension Method
  • نوشتن ابزارهای خاص پروژه های ویندوزی
  • پروژه Models
  • پروژه UI
  • ارسال دیتا بین فرم ها

لینک دانلود