جلسه اول (C# Windows سیدخندان)

Soroush Sadr

در جلسه اول تنظیمات و مفاهیم اولیه برنامه نویسی سی شارپ در محیط Windows Application را بررسی کردیم

لینک دانلود