جلسه پنجم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

در آخرین جلسه سال 99 موارد زیر مطرح شدند

  • SCHEMA
  • آشنایی با دیتابیس فروشگاهی ساده
  • آشنایی با دیتابیس ADVENTURE WORKS
  • معرفی ابتدایی FUNCTION ها
  • UNION ها

لینک دانلود