جلسه ششم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

این جلسه به صورت آنلاین برگزار شد و اولین جلسه در سال 1400 بود

  • مرور Join و Group By
  • تکمیل UNION | INTERSECT | EXCEPT
  • معرفی Subquery و نکات مهم آن
  • معرفی CTE و کاربرد های مهم آن
  • معرفی ALL , SOME

لینک دانلود