جلسه یازدهم (SQL مجتمع فنی سیدخندان)

MFT SQL Server 22
  • معرفی دیتابیس Family
  • نوشتن query های متنوع روی این دیتابیس
  • Hash کردن اطلاعات در SQL Server

لینک دانلود