جلسه چهاردهم (SQL مجتمع فنی سیدخندان)

MFT SQL Server 22
  • نکات تخصصی روی SP ها
  • مثال های کاربردی
  • معرفی Scalar Function

تمرین 1 : سن افراد توسط تابع حساب شود

تمرین 2 : این تابع رو به عنوان یک ستون محاسباتی در جدول مربوطه قرار دهید

تمرین 3 : میخوایم اگر شخصی مجموع امتیازاتش از یه حد مشخصی بیشتر شد نقش آن شخص ارتقا یابد

لینک دانلود