جلسه پانزدهم (SQL مجتمع فنی سیدخندان)

MFT SQL Server 22
  • مثال های بیشتری از توابع
  • ساخت یک دیتابیس کوچک
  • نوشتن توابع اسکالر
  • نوشتن SP های داینامیک

لینک دانلود