جلسه هجده و نوزدهم (SQL مجتمع فنی سیدخندان)

MFT SQL Server 22

در این دو جلسه مبحث Pivot ها و View ها به صورت تخصصی بررسی شدند و مثال های بسیار کاربردی از آنها دیدیم

لینک دانلود