جلسه سیزدهم (SQL مجتمع فنی سیدخندان)

MFT SQL Server 22

در این جلسه در کنار مرور مباحث مهم ایندکس ها وارد بحث جذاب Stored Procedures ها نیز شدیم

  • نوشتن sp بدون پارامتر ورودی
  • نوشتن sp های CRUD
  • نوشتن sp شامل چندین Insert
  • استفاده کاربردی از تابع Scope Identity

تمرین 1 : یک شخص و اطلاعات وابسته به آن را با استفاده از sp حذف کنید

تمرین 2 : یک شخص را حذف کنید اما اطلاعات وابسته آن را به اسم مدیر انتساب دهید

لینک دانلود