جلسه هشتم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

این جلسه به صورت آنلاین و سه ساعته برگزار شد

  • ایجاد رابطه یک به یک
  • معرفی و کاربرد SP ها
  • نوشتن SP های رایج
  • SCOPE_IDENTITY
  • Return Value

لینک دانلود