جلسه نهم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

در این جلسه مبحث Stored Procedure ها را به طور کامل و از زوایای مختلف بررسی کردیم

در انتها نیز بحث Scalar Function ها را شروع کردیم که در جلسه آینده ادامه آن را خواهیم دید

تمرین 1: با استفاده از یک تابع اسکالر سن افراد را حساب کنید سپس یک ستون محاسباتی ایجاد و از این تابع در آن استفاده کنید

تمرین 2 : اگر شخصی مجموع امتیازاتش از یک مقدار مشخصی بیشتر شد بلافاصله نقش آن ارتقا یابد . با استفاده از تابع اسکالر مجموع امتیازات را حساب کنید و در sp مربوط به اینسرت پست و کامنت شرایط را بررسی و در صورت نیاز نقش آن کاربر را به روز کنید

لینک دانلود