جلسه نهم (مجتمع فنی انقلاب)

MFT Foundation 23

این جلسه به صورت آنلاین برگزار شد مواردی که در این جلسه تدریس شد

 • افزودن مدل جدید
 • مشتری
 • محصول
 • سفارش
 • اقلام سفارش
 • مشتری خاص
 • مشتری خارجی
 • مبحث ارث بری در شی گرایی
 • نکات مرتبط با ارث بری
 • protected
 • sealed

تمرین 1 : اگر کلاسی سازنده آن private باشد چه تاثیری خواهد گذاشت ؟

تمرین 2 : چطور میتوان از کلاسی که سازنده آن private است ارث بری کرد ؟

تمرین 3 : چطور میتوان از یک کلاس فقط یک آبجکت درست کرد ؟

لینک دانلود