جلسه سوم (مجتمع فنی انقلاب)

MFT Foundation 23

مطالب گفته شده در این جلسه

  • حلقه های تکرار
  • for
  • while
  • do while
  • foreach
  • آرایه ها
  • کلاس Random
  • Guid

لینک دانلود