جلسه دوم (مجتمع فنی سیدخندان)

سروش صدر

در این جلسه با دیتا تایپ های Complex و نحوه تعریف متغیر یا همان آبجکت از آنها آشنا شدیم.

  • DateTime
  • PersianCalendar
  • Console.ReadLine
  • تحویل گرفتن خروجی متد هایی که void نیستند !

لینک دانلود