جلسه اول (مجتمع فنی سیدخندان)

سروش صدر

در جلسه اول طبق معمول تمامی شروع دوره ها با مفاهیم اولیه برنامه نویسی آشنا شدیم

  • انواع داده ای
  • تعریف متغیر
  • توضیحاتی در مورد تابع main

لینک دانلود