جلسه چهارم (مجتمع فنی سیدخندان)

مباحث مطرح شده در این جلسه عبارت بودند از

  • break
  • continue
  • const
  • آرایه های کلاسیک
  • foreach
  • مثالی از Windows Form
  • تولید اعداد تصادفی با کلاس Random

د راین جلسه یک تمرین مهم در ارتباط با foreach بیان شد . همینطور پروژه پایان دوره نیز معرفی شد که با استفاده از تمامی نکاتی که تا این جلسه تدریس شده است قادر به انجام آن خواهید بود…

مثال ها را از این لینک میتوانید دانلود کنید