جلسه چهاردهم (مجتمع فنی سیدخندان)

در این جلسه همانند جلسه پیش مدل خود را گسترش دادیم و وارد بحث ارث بری در سی شارپ و نکات متنوع آن شدیم

  • Customer
  • Product
  • Order
  • Order Detail
  • VIP Customer
  • Foreign Customer
  • Inheritance
  • Sealed

این جلسه را با 2 تا سوال تمام کردیم

اگر کلاسی سازنده private داشته باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

از کلاسی که به صورت private تعریف شده است چطور میتوان ارث برد؟

لینک دانلود