جلسه پانزدهم (مجتمع فنی سیدخندان)

در این جلسه مباحث بسیار فنی و پیشرفته در مورد کلاس ها و ارث بری بیان شد و سپس وارد مبحث polymorphism رفتیم و با روش های مختلفی آن را پیاده سازی کردیم . در روند جریان کلاس مباحث زیر گفته شد

  • Adv inheritance
  • Sealed method
  • Private ctor
  • Static ctor
  • Abstract class
  • Abstract method
  • Interface
  • Abstract vs interface
  • ….

لینک دانلود