جلسه هفدهم (مجتمع فنی سیدخندان)

در این جلسه مثال های متنوعی از انواع مختلف کالکشن ها را بررسی کردیم و در ادامه سراغ مبحث کار با فایل ها رفتیم. برخی از عنواین گفته شده در زیر نام برده شده است

 • foreach backend
 • IEnumerable
 • IEnumerator
 • معرفی کلاس Collection
 • معرفی ساختمان داده Stack و متدهای مهم آن
 • معرفی ساختمان داده Queue و متدهای مهم آن
 • معرفی ساختمان داده LinkedList و متدهای مهم آن
 • معرفی Dictionary ها
 • معرفی فضای نام Collections.Specialized
 • معرفی ListDictionary
 • معرفی Hashtable
 • معرفی HybridDictionary
 • معرفی کلاس های مهم فضای نام IO
 • File
 • Directory
 • FileInfo
 • DirectoryInfo
 • Path
 • FileStream
 • StreamReader
 • StreamWriter
 • TextReader
 • TextWriter

لینک دانلود

1 فکری در “جلسه هفدهم (مجتمع فنی سیدخندان)

 1. بازتاب: جلسه شانزدهم(مجتمع فنی سیدخندان) – سروش صدر

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.