جلسه نهم (مجتمع فنی انقلاب)

موارد بسیار مهمی که در این جلسه مطرح شد

  • مدل Customer و Order
  • مثال های لینک روی این مدل
  • ارث بری
  • نکات کلیدی ارث بری کلاس ها
  • sealed
  • private constructor
  • static constructor
  • آشنایی با چندریختی ( پارت اول )

لینک دانلود