جلسه دهم (آخر) (مجتمع فنی انقلاب)

این دوره نیز به پایان رسید . در جلسه آخر مباحث شی گرایی را تکمیل کردیم و به عنوان آخرین مبحث وارد Thread ها شدیم و کلاس رو با کلی عکس کیک های خوشمزه به پایان بردیم . امیدوارم که از این دوره نهایت استفاده رو کرده باشید . به امید دیدار در ترم های آینده

  • Polymorphism
  • Abstract
  • Interface
  • Thread

لینک دانلود