جلسه دوم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

این جلسه به صورت آنلاین برگزار شد و در ادامه مباحث اولیه برنامه نویسی نگاه عمیق تری به دیتا تایپ ها داشتیم و همچنین با گرفتن اطلاعات از کاربر و تبدیل دیتا تایپ ها به یکدیگر آشنا شدیم

لینک دانلود