جلسه اول ( #C مجتمع فنی انقلاب)

Soroush Sadr

در جلسه اول با مفاهیم پایه برنامه نویسی آشنا شدیم

  • Data Type ها
  • تعریف متغیر Simple
  • Escape Sequence ها

لینک دانلود