جلسه پنجم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

در آخرین جلسه سال 99 با مواردی مثل متد ها آشنا شدیم

  • مزایای استفاده از متد ها
  • تعریف کلاس استاتیک
  • تعریف متد استاتیک
  • معرفی پروژه Class Library
  • Add Reference
  • ایجاد Tools ها
  • معرفی Extension Method ها

لینک دانلود