جلسه دوم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • معرفی وکاربرد enum ها
  • دریافت اطلاعات از کاربر
  • Console.ReadLine
  • معرفی و کاربرد متد Parse
  • معرفی و کاربرد کلاس Convert
  • معرفی const
  • دستورات تصمیم گیری
  • if-else
  • شرط خطی
  • switch – case

تمرین 1 : امکانات جدید دستور switch – case در سی شارپ نسخه 7 چیست؟

لینک دانلود