جلسه پانزدهم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

در ادامه مباحث شی گرایی موجودیت ها را تکمیل کردیم و مثال های متنوع و جذابی با LINQ نوشتیم . همچنین اکستنشن متد جدیدی اضافه کردیم که بسیار مهم بود

  • LINQ بر روی مدل ایجاد شده
  • LINQ بر روی فایل ها
  • افزودن Extension Method برای فایل ها
  • فلسفه متد Any
  • بررسی خطای Circular Dependency
  • معرفی Generic Method ها
  • نوشتن یک Generic Extension Method
  • لینک دانلود