جلسه هشتم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • مثال های بیشتری از متد ها
  • Overloading
  • ِDefault Parameter
  • Parameter vs Argument
  • معرفی اکستنشن متد
  • نوشتن چند اکستنشن متد ساده

تمرین : برای تبدیل استرینگ به عدد اکستنشن متد بنویسید و از کاربر اطلاعات عددی دریافت کرده و تبدیل کنید .

لینک دانلود