جلسه بیستم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر
  • معرفی اینترفیس ها
  • کاربرد اینترفیس در پروژه های بزرگ
  • پیاده سازی چندریختی با اینترفیس
  • مثال از متد Sort با استفاده از اینترفیس آن

لینک دانلود