جلسه اول ( #C مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

در جلسه اول با مباحث ابتدایی دوره جدید رو شروع کردیم

  • قرارداد های نام گذاری
  • Camel Case
  • Pascal Case
  • انواع دیتا تایپ ها
  • دیتا تایپ های ساده
  • تعریف متغیر
  • چاپ کردن اطلاعات به سه روش مختلف

لینک دانلود