جلسه یازدهم (مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

در ادامه بررسی موارد مرتبط با متد ها

 • اکستنشن متد
 • Extension Method
 • Value Data Type
 • Reference Data Type
 • Call by Value
 • Call by Reference
 • Nullable Data Type
 • Null
 • ref
 • out
 • تفاوت بین کلاس ها و استراکت ها
 • رشته ها immutable هستند !

به عنوان تمرین در مورد حافظه stack و heap تحقیق کنید

لینک دانلود