جلسه چهاردهم (مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

این جلسه نیز به صورت آنلاین برگزار شد و باقی مباحث لینک رو بررسی کردیم

  • متد First / Last
  • متد FirstOrDefault و LastOrDefault
  • متد Single و SingleOrDefault
  • متد Distinct
  • Group By
  • Anonymous Type

تمرین : لیست اعداد تکراری را نمایش دهید

لینک دانلود