جلسه سیزدهم (مجتمع فنی انقلاب)

سروش صدر

این جلسه به صورت آنلاین برگزار شد و مبحث Linq را تا حدودی ادامه دادیم

  • معرفی متد های زیر
  • ToArray
  • ToList
  • Sum
  • Min
  • Max
  • Average
  • کار با فایل ها
  • نوشتن Extension Method برای FileInfo
  • نوشتن مثال های لینک برای فایل ها

لینک دانلود