Soroush Sadr

جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

بعد از دو هفته وقفه کلاس به صورت آنلاین برگزار شد و تونستیم مبحث شی گرایی را ادامه دهیم Polymorphism Inheritance Virtual Method Abstraction Abstract Class Abstract Method Interface Abstract …

Soroush Sadr

جلسه هشتم (مجتمع فنی انقلاب)

تکمیل کردن پروژه مدل و شی گرایی افزودن موجودیت های جدید تلفن ایمیل افزودن پروژه داده های تستی خطای Circular Dependancy Generic Extension Method فلسفه متد Any … لینک دانلود

Soroush Sadr

جلسه دوم (مجتمع فنی انقلاب)

در جلسه دوم این دوره با مباحث بیشتری از #C آشنا شدیم گرفتن اطلاعات از کاربر متد ReadLine متد Parse کلاس Convert Enum دستورات تصمیم گیری if-else شرط خطی ?: …

Soroush Sadr

جلسه اول (مجتمع فنی انقلاب)

به دوره جدید برنامه نویسی با زبان سی شارپ خوش آمدید . این دسته بندی برای دوستان عزیزی میباشد که روزهای جمعه عصر در کلاس بنده شرکت میکنند . در …