جلسه هفتم (مجتمع فنی انقلاب)

شروع مبحث بسیار مهم شی گرایی در سی شارپ تعریف کلاس به ازای موجودیت ها تعریف Field های خصوصی تعریف Property های عمومی تعریف Property های فقط خواندنی تعریف متد …

جلسه چهارم (مجتمع فنی انقلاب)

موارد مهمی که در این جلسه مطرح شد ArrayList Generic List تعریف کلاس جدید تعریف متد های دلخواه قراردادن متد های مرتبط با هم در کلاس توابع بازگشتی Recursive Methods …