Soroush Sadr

جلسه پنجم (SQL مجتمع فنی انقلاب)

در آخرین جلسه سال 99 موارد زیر مطرح شدند SCHEMA آشنایی با دیتابیس فروشگاهی ساده آشنایی با دیتابیس ADVENTURE WORKS معرفی ابتدایی FUNCTION ها UNION ها لینک دانلود

Soroush Sadr

جلسه ششم (C# Windows سیدخندان)

درآخرین جلسه سال 99 با مفاهیم و دستورات ADO.NET آشنا شدیم و از SP هایی که در SQL Server نوشتیم توانستیم در پروژه #C خودمون استفاده کنیم و اطلاعات اشخاص …

Soroush Sadr

جلسه پنجم (C# Windows سیدخندان)

در این جلسه نیز در کنار تکمیل کردن پروژه کلاس و دیدن امکانت جدید تر ، به نوشتن چندین کنترل شخصی سازی شده دیگر پرداختیم . تمرین اول با توجه …

Soroush Sadr

جلسه چهارم (C# Windows سیدخندان)

در این جلسه تعدادی کنترل شخصی سازی شده نوشتیم و مشخصات و رفتارهای آن ها را تغییر دادیم . همچنین با ComboBox و ListBox آشنا شدیم و مثالی از آنها …