سروش صدر

جلسه هشتم ( #C مجتمع فنی انقلاب)

مثال های بیشتری از متد ها Overloading ِDefault Parameter Parameter vs Argument معرفی اکستنشن متد نوشتن چند اکستنشن متد ساده تمرین : برای تبدیل استرینگ به عدد اکستنشن متد بنویسید …