MFT Foundation 23

جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

در این جلسه مباحث اصلی شی گرایی به پایان رسید ! Circular Dependency Generic Extension Method فلسفه متد Any در لینک داستان چند ریختی داستان مفاهیم انتزاعی بودن ایده در …

سروش صدر

جلسه هفدهم (مجتمع فنی انقلاب)

در این جلسه مطالب مهمی گفته شد که نیاز به تمرین بیشتری دارد سازنده کلاس Constructor فراخوانی سازنده های یک کلاس افزودن پروژه Model افزودن پروژه Tools افزودن پروژه SampleData …

Soroush Sadr

جلسه دهم (مجتمع فنی انقلاب)

بعد از دو هفته وقفه کلاس به صورت آنلاین برگزار شد و تونستیم مبحث شی گرایی را ادامه دهیم Polymorphism Inheritance Virtual Method Abstraction Abstract Class Abstract Method Interface Abstract …

MFT Foundation 23

جلسه نهم (مجتمع فنی انقلاب)

این جلسه به صورت آنلاین برگزار شد مواردی که در این جلسه تدریس شد افزودن مدل جدید مشتری محصول سفارش اقلام سفارش مشتری خاص مشتری خارجی مبحث ارث بری در …